OBS Broekhem

Op OBS Broekhem hebben we oor & oog voor elkaar. Dat doen we met heel ons hart.

Iedere school is anders en heeft zijn eigen opvattingen over kinderen, opvoeding, onderwijs, levensbeschouwing en de maatschappij.

Onze visie berust op een vijftal pijlers.

Onderwijs op maat: Groeien in je eigen tempo

Klaar voor de wereld van morgen

Samen bereiken we meer

Een school waar je je veilig en thuis voelt

Aandacht voor onze omgeving

Waarom kiezen wij voor OBS Broekhem

Onderwijs is sterk aan ontwikkelingen, die van buitenaf worden ingegeven, onderhevig en dat maakt het van belang om als school te weten waar je voor staat. Openheid, acceptatie, respect en zorg zijn kernbegrippen waar OBS Broekhem voor gaat.

Wij willen een oefenplaats zijn voor kinderen, waarin kinderen met elkaar leren samenleven met behulp van het voorbeeldgedrag van volwassenen. Ons programma De Vreedzame School is hier leidend in.

School is echter niet de enige oefenplaats voor kinderen.  Wij werken vanuit een  gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders,  vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ieder met zijn eigen rol.