Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Wij werken met een continu rooster.

De schooltijden van het continu rooster zijn voor groep 1 t/m 8 op maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.00 uur

De school gaat om 8.15 uur open waarna de leerlingen naar de klas gaan. Als de bel gaat, gaat de schooldag beginnen.

Gedurende de dag hebben de leerlingen twee pauzes waarin ze samen met de leerkracht hun lunchpakket nuttigen. We vragen de ouders om ervoor te zorgen dat de leerlingen voldoende gezond eten en drinken meekrijgen.

De pauzes van leerkrachten is van 14.00 uur tot 14.30 uur. We vragen u vriendelijk hier rekening mee te houden en een afspraak te plannen in overleg met de leerkracht.

Vakanties schooljaar 2024 – 2025

Vakanties en vrije dagen:

Zomervakantie t/m 18 augustus 2024 Maandag 19 augustus is de eerste schooldag

Herfstvakantie 21 t/m 27 oktober 2024

Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 5 januari 2025

Carnavalsvakantie 3 t/m 9 maart 2025

Meivakantie 21 april t/m maandag 5 mei 2025

Hemelvaart 29 en 30 mei 2025

Pinksteren Maandag 9 juni 2025

Zomervakantie 7 juli t/m 17 augustus 2025

Studiedag:

Vrijdag 6 december 2024

Maandag 10 maart 2025

Dinsdag 11 maart 2025

Woensdag 12 maart 2025

Donderdag 13 maart 2025

Woensdag 16 april 2025

Maandag 26 mei 2025

Dinsdag 27 mei 2025

Studiemiddag: (School uit om 12.30 uur)

Vrijdag 27 september 2024

Woensdag 13 november 2024

Woensdag 22 januari 2025

Lesvrije dag:

Vrijdag 14 maart 2025

Woensdag 28 mei 2025

Lesvrije middag: (School uit om 12.30 uur)

Vrijdag 18 oktober 2024

Vrijdag 20 december 2024

Vrijdag 28 februari 2025

Vrijdag 18 april 2025

Vrijdag 4 juli 2025

Verlofaanvraag:

Verlof kunt u aanvragen bij de administratief medewerkster. Zij zal dit voorleggen aan de directie middels een daarvoor bestemd formulier dat u op school kunt krijgen en hieronder vindt. De directie zal dan aan de hand van de daarvoor geldende regels een besluit nemen. Deze regels kunt u hier nalezen: verlofregeling.

De administratief medewerkster zal de terugkoppeling van de directie met u afhandelen.

Formulier verlofaanvraag