De Vreedzame School

De Vreedzame School

Bevordering “Actief Burgerschap en integratie”

Onze school heeft een structureel onderwijsaanbod dat zich richt op het bevorderen van de sociale competenties van leerlingen. OBS Broekhem is een gecertificeerde Vreedzame School. We besteden wekelijks aandacht aan omgaan met meningsverschillen en leren de kinderen technieken hoe zij eenvoudige probleempjes zelf kunnen oplossen en hun eigen veerkracht vergroten.

Onze visie op actief burgerschap en sociale integratie en de manier waarop dit in ons onderwijsaanbod gestalte krijgt sluit aan bij de missie/visie van onze school en onze openbare identiteit. We willen tijdens het lesgeven de kinderen uitdagen en leren na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving.

Concreet geven we invulling aan dit onderwerp door:

De lessen sociaal emotionele ontwikkeling en actief burgerschap vanuit de Vreedzame school. We praten met de kinderen over onderwerpen zoals: Hoe lossen we samen conflicten op, we zijn allemaal anders, we dragen allemaal ons steentje bij. Actualiteiten bespreken vanuit Nieuwsbegrip en projecten. Gipsproject en de Weerbaarheidstraining in groep 7/8.