Maak kennis met

Onze methodes

De methodes moeten voldoen aan de, door de overheid vastgestelde, kerndoelen en onze eigen eisen.

Groep 1-2:

Thematischwerk/ Kleuterplein

Groep 3:

Veilig Leren Lezen, KIM-versie

Wereld in getallen 5

Wijzer!

Groep 1-2-3:

Een rondje verkeer

Groep 4 t/m 8:

Taaljacht (groep 4 – 6)

Taal actief 4 (groep 7 – 8)

Wereld in getallen 5

Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)

Junior Einstein (begrijpend lezen)

Wijzer! Wereldoriëntatie (groep 4)

Wijzer! Aardrijkskunde (vanaf groep 5)

Wijzer! Geschiedenis (vanaf groep 5)

Wijzer! Natuur en Techniek (vanaf groep 5)

Station Zuid (technisch lezen)

Blits 2 studievaardigheden (vanaf groep 5)

Veilig Verkeer Nederland

Groep 7-8 extra:

Engels methode Groove.me

Voor alle groepen:

Vreedzame School

Kriebels in je buik

Pennenstreken

Smaaklessen

Toon je Talent