De Gezonde School

Op OBS Broekhem willen wij de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Daar hoort voor ons bij dat we aandacht besteden aan gezond eten en het welbevinden van de kinderen. Wij hebben vanuit de Gezonde School meerdere certificaten behaald:

  • Voeding
  • Welbevinden
  • Relaties en seksualiteit

In de dagelijks praktijk en lesaanbod schenken we aandacht aan bovenstaande thema’s.

Het welbevinden van de kinderen vinden wij essentieel voor een gezonde leeromgeving. We zijn een Vreedzame School en dragen dit ook samen uit.

Sinds eind 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit. Scholen hebben daarnaast de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan burgerschap. Scholen zijn echter vrij om hier zelf invulling aan te geven.

OBS Broekhem besteedt hier aandacht aan middels het programma Kriebels in de Vreedzame School. Dit programma ondersteunt ons in het creëren van een gezonde kijk op relaties en seksualiteit en een open en assertieve houding. Kriebels is toegevoegd aan De Vreedzame School. Dat maakt de Vreedzame School een programma met integrale aandacht voor burgerschap, groepsvorming, sociale en seksuele ontwikkeling en diversiteit.

Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. We stimuleren het drinken van water. Alle kinderen hebben in dit kader een drinkbidon ontvangen via het JOGG-project van de gemeente Valkenburg. De school heeft een watertappunt in de gang. Hier kunnen leerlingen tijdens de pauzes hun bidon vullen.

We vinden dat kinderen bij uitzondering ook wel eens iets mogen snoepen. Hiervoor zal de school een aantal keren per jaar een uitzondering maken, te denken valt aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreisje en kamp.

Wij hebben het volgende beleid ten aanzien van gezond gedrag:

  • Alle groepen geven de smaaklessen vanuit het lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs.
  • Op school heeft ieder kind een eigen bidon.
  • De kinderen krijgen minimaal 2 keer per week schoolfruit dat gezamenlijk in de klas gegeten wordt.
  • Geef uw kind voor in de ochtendpauze een gezonde versnapering mee.
  • Geef uw kind een gezonde lunch mee. We vragen ouders om geen snoep of chips in de broodtrommel te doen.
  • Bij een verjaardag wordt de leerling door de klas en de leerkracht in het zonnetje gezet. In overleg met de MR en de leerlingenraad is besloten dat leerlingen niet uitdelen.
  • We doen zoveel mogelijk mee met de volgende acties; Nationaal Schoolontbijt, klassenlunch, gezond tussendoortje, enz.

MIK Peuteropvang Broekhem en MIK Peuterspeelzaal Broekhem stimuleren ook het drinken van water.

MQ Scan
De school vindt naast gezonde voeding ook bewegen belangrijk. Wij willen de motoriek van onze leerlingen verbeteren. Omdat het een belangrijke rol speelt in de gezondheid van de leerlingen. De MQ scan ondersteunt de school door snel, simpel en betrouwbaar inzicht te geven in de motoriek. Met data en inzichten vanuit de MQ scan kan de motoriek van kinderen verbeteren zodat zij meer plezier ervaren in bewegen, meer gaan bewegen en minder blessures oplopen. De school sluit hierop aan met activiteiten, interventies en gymlessen gericht aan op de behoeften van de leerlingen.

De gemeente ondersteunt de school in het afnemen van de MQ scan.