Wie zijn wij?

Kennismaken met OBS Broekhem

OBS Broekhem is gelegen in de gemeente Valkenburg aan de Geul aan de rand van de wijk Broekhem en is een van de 19 scholen van Stichting kom Leren. Samen met MIK (kinderdagopvang en peuteropvang) vormt OBS Broekhem het Samenwerkend Kindcentrum Broekhem.

Wij zijn een openbare basisschool: iedereen is welkom ongeacht godsdienst of levensovertuiging. We beschouwen onze school als een afspiegeling van de maatschappij. We schenken aandacht aan uiteenlopende denkbeelden en meningen. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor ieders identiteit.

Op het gebied van kennis en vaardigheden richten we ons op de in de wet omschreven referentieniveaus en leerlijnen. Hierbij is ons doel om het beste uit een kind te halen. De methodes die wij gebruiken zijn van deze tijd en volgen de waarderingskaders vanuit inspectie. Op OBS Broekhem staat het kind centraal. De school wil tegemoet komen aan de verschillen in ontwikkeling bij kinderen. De school richt zich waar mogelijk op maatwerk.

Het schoolgebouw bestaat uit 5 leslokalen. Twee lokalen op de benedenverdieping en drie lokalen op de bovenverdieping. Daarnaast maken we gebruik van twee lokalen in het voormalig gebouw van Stella Maris. De school heeft de beschikking over een eigen kleutergymzaal en maakt gebruik van de faciliteiten van sporthal de Polfermolen, waar we met busvervoer naar toe gaan met de groepen 3 t/m 8.

De grote hal beneden en boven is iets waar we trots op zijn. Door de ruime opzet kunnen deze ruimtes gebruikt worden voor: vieringen, feesten, zelfstandig werken, groepswerk, computer- en wereldoriëntatie lessen.

Ons speelplein is groot, ruim opgezet en biedt meer dan voldoende en verschillende speelmogelijkheden voor de kinderen. Zo is er een verkeersplein en staan er enkele speeltoestellen. Het speelplein is aan de voorzijde van het schoolgebouw. De school heeft ook de mogelijkheid om het geasfalteerde terrein en het grasveld naast de school te gebruiken.

De leerlingen
OBS Broekhem is voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. De kinderen hebben allemaal een verschillende achtergrond. De meeste leerlingen zijn uit de directe omgeving van de school, een aantal leerlingen komt uit naburige dorpen.

Om de kwaliteit van het onderwijs op de school te bewaken, is het van belang om de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart te brengen. De specifieke kenmerken van de groep leerlingen die onze school bezoekt en welke consequenties deze hebben voor ons onderwijs is beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP). De Inspectie voor het onderwijs hecht veel belang aan deze indicator. Door zicht te hebben op de aard van de leerlingenpopulatie wordt helder waarop het onderwijs in school ingericht is.