School-Ouder communicatie

School-Ouder communicatie

Ouders en de school
Een school zonder ouders is ondenkbaar. Naast de formele contacten die er zijn met ouders, vinden wij de betrokkenheid van ouders bij de school uiterst belangrijk.

Een goede samenwerking en contact tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen. U vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling en vorderingen van uw kind en school stelt het op prijs wanneer we op de hoogte worden gehouden van belangrijke zaken thuis.

Onze communicatie met ouders kenmerkt zich door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen. Dit verwachten we ook van ouders naar onze medewerkers.

Ouders
Naast de informatie over de leerlingen wil de school ook de ouders op de hoogte houden van belangrijke zaken die te maken hebben met de organisatie en het onderwijs op de school. Als ouder heeft u toegang tot Parro.

Parro is ons communicatiemiddel met ouders. Hier vinden ouders informatie over de school, de klas en de activiteiten. Ook belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken op school worden hierin geplaatst.

Filmpje: Activeer uw account op Parro

U kunt uw kind ziekmelden via Parro. In Parro is ook de schoolkalender te vinden. Verandert uw adres, telefoonnummer of mailadres? Wij vragen u wijzigingen altijd door te geven aan de groepsleerkracht. Via de blogs kunt u als ouder volgen welke activiteiten er in de klas gedaan worden. Foto’s en video’s zijn elk moment via uw telefoon bereikbaar. Via de Parro app kunt u al het nieuws op uw telefoon ontvangen. Zo kunt u elk moment de nieuwsbrief en nieuwsberichten van school lezen.