Over ons

Onze school

Onderwijs is sterk aan ontwikkelingen, die van buitenaf worden ingegeven, onderhevig en dat maakt het van belang om als school te weten waar je voor staat. Openheid, acceptatie, respect en zorg zijn kernbegrippen waar OBS Broekhem voor gaat.

Wij willen een oefenplaats zijn voor kinderen, waarin kinderen met elkaar leren samenleven met behulp van het voorbeeldgedrag van volwassenen. Ons programma De Vreedzame School is hier leidend in.

School is echter niet de enige oefenplaats voor kinderen. Wij werken vanuit een gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ieder met zijn eigen rol.