School en omgeving

Rijke schooldag 2023-2024

Schooljaar 23-24 is voor OBS Broekhem een experimenteer jaar m.b.t. de Rijke Schooldag.

We hebben activiteiten onder schooltijd uitgevoerd. Hiervoor zijn de onderwijsuren opgerekt van 940 uur per jaargroep naar 970 uur per jaargroep en is uit eigen middelen bekostigd.

Er zijn ook activiteiten uitgevoerd na schooltijd (zie de blauwe balk in onderstaand schema). Streven is om deze activiteiten in schooljaar 24-25 te continueren en uit te breiden.