Oudercomité

Sluit u aan als ouder

Het oudercomité steunt het lerarenteam bij het organiseren van diverse activiteiten. Deze activiteiten worden betaald met de ouderbijdrage. De ouders van het oudercomité steken de handen uit de mouwen bij de vele activiteiten die de school organiseert, zoals: herfstactiviteit, Sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, paasactiviteit, eindfeest, enz.
Contact kan via SchouderCom. Bij het maken van een nieuw bericht geeft u Oudercomité in en zo bereikt u alle leden.
U bent altijd van harte welkom om een vergadering bij te wonen om te kijken of u zich wilt aansluiten!

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage die door het oudercomité wordt gevraagd, is vrijwillig. De ouderbijdrage is echter wel dringend nodig. Het is voor de school en het oudercomité heel moeilijk activiteiten te plannen en uit te voeren als niet alle ouders de vrijwillige bijdrage betalen. Het oudercomité stuurt ieder jaar een brief waarin de ouderbijdrage vermeld staat.
De ouderbijdrage is per schooljaar € 32,50 per kind. Voor leerlingen die instomen tussen oktober tot en met december is de ouderbijdrage € 32,50. Stroomt uw kind in tussen januari tot en maart in is de vrijwillige ouderbijdrage €20,00 en vanaf april is het €15,00. U kunt dit overmaken op het rekeningnummer NL64 RABO 0132 1878 84. Mocht het betalen van de bijdrage om financiële redenen moeilijk zijn, dan vragen wij u contact op te nemen met de penningmeester, Norbert Schmidt of met de directeur van onze school, Eefje de Wever.

Leden oudercomité:
Voorzitter:
Marise Pieters

Penningmeester:
Norbert Schmidt

Secretaris:
Fleur Naus - Franssen

Algemeen lid:

Tamara Suma

Verantwoording ouderbijdrage

Activiteit Budget per kind     Wat wordt hiervan gedaan?
Herfstwandeling €1,00 Drinken en versnapering. Eventueel materialen.
Sinterklaas €4,00 Inhuren Sint en Pieten. Inkoop strooigoed. Aanschaf cadeaus.
Pasen
€0,75
Materialen workshops, eieren, prijsjes.
Schoolreisje
€23,75Huur bus en entree bestemming.
Schoolreis In Eigen Dorp   €1,50Bijdrage in Schoolreis In Eigen Dorp van de gemeente.
Onvoorzien
€1,50

Totaal €32,50