Verlengde schooldag

Elke school in Nederland heeft NPO gelden gekregen. Dit zijn gelden die voor 2 jaar zijn toegekend om de leerachterstanden die zijn opgelopen tijdens COVID-19 en de lockdown periodes weg te werken.

 

OBS Broekhem gaat deze gelden in schooljaar 2021-2022 o.a. besteden aan een verlengde schooldag.

 

Voor de groepen 5 tot en met 8 is er 25 weken lang op dinsdag en donderdag een verlengde schooldag. Op deze dagen duurt de schooldag voor alle leerlingen van groep 5 tot en met 8  tot 15.00 uur. Het schema is na de zomervakantie op SchouderCom verschenen. Met de BSO zijn afspraken gemaakt  i.v.m. vervoer.

 

Vanuit onze visie "Aandacht voor onze omgeving", bieden we de volgende activiteiten in de verlengde schooldag aan.

Toneel
Muziek
Yoga
Mindfulness
Sport
Beeldend
Mediakunst
Dans
Alle groepen krijgen 5 lessen in bovengenoemde disciplines. Het laatste blok bestaat uit 10 lessen. Voorafgaand maken de leerlingen een keuze welk vak ze de laatste 10 lessen willen volgen. In dit blok wordt toegewerkt naar een presentatie die te zien zal zijn op het eindfeest.

 

Op het einde van het schooljaar worden de verwachtingen en opbrengsten geëvalueerd met leerlingen, leerkrachten en MR.

 

In dit document kun u zien wat de vakgebieden inhouden:

Wat houden de vakgebieden in.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren