Het oudercomité van OBS Broekhem

Het oudercomité steunt het lerarenteam bij het organiseren van diverse activiteiten. Deze activiteiten worden betaald met de ouderbijdrage. De ouders van het oudercomité steken de handen uit de mouwen bij de vele activiteiten die de school organiseert, zoals: herfstactiviteit, Sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, paasactiviteit, eindfeest, enz.

 

Contact kan via SchouderCom. Bij het maken van een nieuw bericht geeft u Oudercomité in en zo bereikt u alle leden.

 

U bent altijd van harte welkom om een vergadering bij te wonen om te kijken of u zich wilt aansluiten!

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage die door het oudercomité wordt gevraagd, is vrijwillig. De ouderbijdrage is echter wel dringend nodig. Het is voor de school en het oudercomité heel moeilijk activiteiten te plannen en uit te voeren als niet alle ouders de vrijwillige bijdrage betalen. Het oudercomité stuurt ieder jaar een brief waarin de ouderbijdrage vermeld staat.

De ouderbijdrage is per schooljaar € 26,00 per kind. Voor leerlingen die instomen tussen oktober tot en met december is de ouderbijdrage € 26,00. Stroomt uw kind in tussen januari tot en maart in is de vrijwillige ouderbijdrage €20,00 en vanaf april is het €15,00. U kunt dit overmaken op het rekeningnummer NL64 RABO 0132 1878 84. Mocht het betalen van de bijdrage om financiële redenen moeilijk zijn, dan vragen wij u contact op te nemen met de penningmeester, Norbert Schmidt of met de directeur van onze school, Eefje de Wever. 

 

Leden oudercomité:

Voorzitter:

Marise Pieters

 

Penningmeester:

Norbert Schmidt

 

Secretaris:

Fleur Naus - Franssen

 

Verantwoording ouderbijdrage

Activiteit Budget per kind Wat wordt hiervan gedaan?
Herfstwandeling €1,00

Drinken en versnapering

eventueel materialen

Sinterklaas €4,00

Inhuren Sint en Pieten. Inkoop strooigoed.

5x€50 voor aankoop van een cadeau voor iedere klas.

Kerstactiviteit €2,50

Inkoop materialen voor de workshops.

Traktatie.

Carnaval €1,50 Lunch
Pasen €0,75 Materialen workshops, eieren, prijsjes
Eindfeest €2,00 Huur spellen, inkoop drinken, eten en versnaperingen, etc
Suikersfeest €1,00 Traktatie
Schoolreisje €8,00 Huur bus en entree bestemming.
Jaarafsluiting groep 8 €2,00 Bijdrage in de kosten.
Schoolfruit €1,00 Bijdrage in de kosten van het schoolfruit

Dag van de

Kinderrechten

€0,75 Traktatie
Bankkosten €1,50  
Totaal €26,00  

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren