This is the first item
Staking
January 29, 2020

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

In het licht van de staking op 30 en 31 januari hebben de Zuid- en Midden-Limburgse schoolbesturen de handen ineen geslagen.

 

Middels een film laten zij gezamenlijk zien dat zij deze staking ondersteunen en volledig achter hun medewerkers staan.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences